BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG:

Bản cài đặt đã đổi tên nhằm vượt qua sự kiểm duyệt.
Cài đặt 1.1.1.1, không lo bị chặn.